logo

Xem xét, lập hồ sơ bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi cũ

Ngày đăng: 19/02/2020

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng về bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi cũ (nối hai quận Bình Thạnh và Thủ Đức).

Cụ thể, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xem xét, lập hồ sơ đề xuất xếp hạng đối với các hạng mục bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi cũ theo quy định. Mặt khác, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác bảo tồn theo quy định.

banner

UBND thành phố cũng Giao Sở Giao thông – Vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giao thông – Vận tải thực hiện công tác bàn giao tài sản cho đơn vị chức năng được phân cấp quản lý bảo tồn theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Theo Hà Tuấn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/958613/xem-xet-lap-ho-so-bao-ton-cau-duong-sat-binh-loi-cu

Hà Nội Mới

Tags: ,