logo

chung tay đẩy lùi Covid

“Việt Nam ơi, vững tin!” không đơn thuần là ca khúc tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19

Khi dịch Covid bùng phát lần thứ 2, có thể nói Holy Thắng là một trong những người sáng tác cổ động chống dịch đầu tiên, hòa cùng giới văn nghệ sĩ cả nước với các tác phẩm cổ động tinh thần cho bà con, cũng như cảm ơn các ...