logo

Vệ sinh điện thoại quan trọng hơn đeo khẩu trang?

Ngày đăng: 18/02/2020 8:10

Bộ Y tế Singapore khuyến cáo, thường xuyên rửa tay và vệ sinh điện thoại là cách phòng ngừa virus tốt nhất, hiệu quả hơn cả đeo khẩu trang.

VTC14

https://vtc.vn/khoe/ve-sinh-dien-thoai-quan-trong-hon-deo-khau-trang-ar528324.html

Tags: , ,